Súťažná prehliadka Nové tváre slovenského jazzu 2016

30. ročník

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku Nové tváre slovenského jazzu 2016"

1. Kolo

Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov.
Prihláška zaslaná e-mailom prípadne poštou musí obsahovať:

- demo nahrávku max. 10 min., nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou MP3. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB!

- názov kapely a mesto z ktorého kapela pochádza

- zoznam skladieb

- poradie, názov,  autori skladieb /pôvodná  tvorba nie je podmienkou/, - mená členov skupiny, nástroj na ktorý hrajú, a dátum narodenia.-  kontakt na leadra.

2. Kolo - finále

Finále sa uskutoční dňa 27.11.2016  v Bratislave. Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou. SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami a diplomom. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

Uzávierka prihlášok je  1.11.2016

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupinymusí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení/zmena obsadenia jemožná  len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty. 

Prihlášky posielajte

emailom: sjs@gti.sk
poštou:
poštová adresa na vyžiadanie mailom